Revisiting the SAMR model

In a previous post we spoke about the SAMR model for explaining the use of technology in the classroom. Today I came across a post in the Educational Technology and Mobile Learning blog which included a video made by students explaining the model. You can watch it here.

 

Model SAMR – per integrar les TIC a l’aula

Eines i dispositius tecnològics són importants, però perden tot el sentit si no van acompanyats d’una adequada metodologia. El model SAMR pot ser-nos útil per reflexionar i ajudar-nos a incorporar les TIC de forma eficient a l’aula.

El model SAMR, proposat per Ruben Puentedura, ve a explicar quatre gradacions en l’ús de les noves tecnologies, a partir del tipus de relació entre les activitats que es realitzen amb elles. Aquestes gradacions o nivells, van des de la simple substitució fins arribar a una redefinició del model. Una redefinició que permetrà realitzar noves tasques, que sense l’integració de la tecnologia haguessin resultat impensables.

model SAMR

clica per ampliar

Observant l’esquema i analitzant els nostres usos de les TIC, podem reflexionar quin és el grau d’integració de les mateixes a les tasques proposades a l’aula, i si realment traiem tot el suc i potencial de les TIC o ens quedem en un ús més còmode i superficial de les mateixes.

Veiem un exemple que el mateix R.Puentedura ens mostra a una de les presentacions del seu bloc. (l’interpretació de les mateixes és pròpia)

Cada imatge (podeu clicar damunt per ampliar) ens mostra un dels 4 nivells d’us de les TIC segons el model SAMR. En una tasca sobre la Revolució Industrial:

 

  • Al primer nivell de Substitució veiem com el llibre de text és substituït per un iBook per llegir a l’ipad, en aquest cas les notes (per completar la tasca) es poden prendre directament a l’aplicació, igual que faria l’alumne a un full o llibreta.
  • Al segon nivell, el d’Augment, l’eina emprada és una aplicació de línia de temps Timeline Eons, on l’estudiant podrà observar la temporalització dels processos alhora que te accés a nous materials multimèdia (imatges, vídeos, enllaços…). Ja és un canvi significatiu respecte l’anterior nivell, però pressuposem que la tasca que marca el mestre no ha variat gaire.
  • Al tercer nivell, s’usa les TIC per Modificar significativament la tasca. Amb l’ajut d’una aplicació per fer mapes conceptuals iThoughtsHD, l’alumne (sol o col.laborativament) exposarà e interrelacionarà els principals fets de la RI, i els enriquirà amb enllaços a continguts diversos.
  • Al darrer nivell, el de Redefinició, l’alumne presentarà el seu treball sobre la tasca de la RI encomanada pel mestre, en format vídeo, utilitzant l’aplicació iMovie. Per fer aquest vídeo emprarà diferents apps que disposa a l’ipad, el resultat de la tasca l’entregarà pujant el vídeo a una carpeta al núvol que comparteix amb el mestre, i alhora podrà fer-lo arribar a tota la resta de companys i comunitat, publicant una entrada al bloc de classe.

És evident que cada nivell superior implica un esforç en el replantejament de la tasca i coneixement de les eines a emprar. Però aquest és el potencial de les TIC, ens permeten nous camins i maneres de fer a l’aula, els quals també caldrà valorar de forma diferent. Cal redefinir el nostre model metodològic, en hi posem…?

A %d bloguers els agrada això: