L’Escola Sadako a Expodidàctica 2012

L’Escola Sadako  ha presentat a Expodidàctica 2012 dues activitats de matemàtiques per treballar amb els alumnes de cicle mig d’educació primària. La primera, “L’amagatall de les taules”, és un joc interactiu que gira entorn a la comprensió algebraica de les taules de multiplicar. La segona, “El gerro màgic”, és un conte matemàtic que convida els alumnes a esquematitzar i comprendre el significat de la multiplicació.

L’amagatall de les taules

El curs passat em vaig trobar amb una nena de 3r de primària que em deia : “…aprendre les taules de memòria és molt avorrit! …”
Aquests comentaris dels nens ens fan reflexionar, van orientant la nostra mirada per tal d’apropar els infants a alguns coneixements que, tot i tenir l’estigma d’avorrits, s’han d’aprendre per progressar en els aprenentatges. Les taules de multiplicar és un bon exemple, ho sabem els mestres, i ho saben els pares, els quals passen moltes hores repassant les taules amb els seus fills.
Personalment, penso que el joc és la manera natural d’aprendre dels infants. Pensant en com podríem incorporar un joc al procés d’ensenyament-aprenentatge de les taules de multiplicar a cicle mig de primària, va ser com va néixer la idea de dissenyar l’activitat que he anomenat “L’amagatall de les taules” (aviat veureu per què).
“L’amagatall de les taules”, és un joc interactiu que gira entorn a la comprensió algebraica de les taules de multiplicar. Aquesta activitat s’ha dut a terme a l’aula a l’Escola Sadako de Barcelona, i he aprofitat algunes de les imatges de la gestió d’aula i dels treballs dels alumnes per recolzar les explicacions d’aquesta publicació.
Desenvolupar la fluïdesa en el càlcul matemàtic requereix equilibri i connexió entre la comprensió conceptual i la competència a l’hora de calcular. D’aquesta manera, els alumnes generaran una sèrie d’estratègies que els resultaran útils per resoldre problemes i que podran compartir amb els seus companys. És important que els mestre animi els seus alumnes a desenvolupar, registrar, explicar i criticar diferents estratègies de resolució  ja que, d’aquesta manera, es generen diferents tipus d’aprenentatges.
Objectius
 • Desenvolupament del sentit numèric.
 • Comprendre el significat algebraic de les operacions suma, resta i multiplicació i les relacions que s’estableixen entre elles.
 • Memoritzar les taules de multiplicar de manera comprensiva per tal d’afavorir la fluïdesa en el càlcul.
Descripció de l’activitat
El joc consta dels següents materials:
 • Fotocòpies en din-A3 d’una graella de doble entrada de les taules de multiplicar de l’1 al 10, amb totes les caselles buides (sense els resultats).
 • 100 targetes plastificades amb tots els resultats de les taules de multiplicar de l’1 al 100.
 • Una aplicació interactiva feta amb el software Notebook de Smart, una taula de doble entrada amb les taules de multiplicar de l’1 al 100, amb tots els resultats tapats amb “l’ombra” que ofereix aquesta aplicació per tapar individualment les caselles.
Imatges dels materials:
(El software i els materialsimprimibles es poden descarregar aquí)

Metodologia

 • Es distribueixen els alumnes en grups.
 • Es reparteixen les 100 fitxes amb tots els resultats de les multiplicacions de l’1 al 100 en parts iguals a cada grup, i un full din-A3 amb una graella buida.
 • Es projecta a la PDI (o amb el canó) la graella interactiva de Notebook Smart amb tots els resultats de les multiplicacions ocults.
 • Cada grup pot fer servir cinc de les seves fitxes a cada torn, per destapar aquests números a la graella de la PDI. Les canten en veu alta, indiquen quines cel·les volen destapar i, si tothom està d’acord, deixen les fitxes a una caixa i premem les caselles corresponents a la pissarra perquè es vegi el resultat que hi ha amagat.
 • Per començar, només es poden destapar les caselles de la primera fila i a la primera columna. Al llarg de la partida, la casella que destapem sempre ha d’estar al costat o a sota (no en diagonal) d’una casella que ja estigui destapada.
 • Guanya el primer grup que es quedi sense fitxes.
 • Tots els grups han d’anar anotant les caselles que van quedant destapades a la seva graella buida, per tal de tenir un suport que els permeti observar i discutir en grup les diferents estratègies per col·locar les seves fitxes.
Comentari de l’activitat
Aquesta activitat es pot dur a terme amb una pissarra digital interactiva, o bé projectant l’aplicació amb un canó i amb el suport d’un ordinador a l’aula.
Ésun joc que hem incorporat al procés d’aprenentatge comprensiu de les taules de multiplicar a 3r curs d’educació primària des del primer moment. Per tant, la dinàmica d’aquesta activitat ha anat variant a mesura que el coneixement de les taules per part dels alumnes ha anat millorant.
Els primers dies, quan molts dels nens encara no sabien totes les taules, els infants es recolzaven els uns als altres tot compartint els coneixements parcials de les taules, tot i que de vegades es trobaven encallats en algun resultats de les taules del 5 al 10. Aquest desconeixement els portava a observar regularitats en els resultats que ja tenien destapats per fer conjectures sobre els números que faltaven per visualitzar: simetria de les diagonals de dreta a esquerra, relació entre els números d’unes taules i els de les taules del costat (relacionant la suma repetida amb la multiplicació), caràcter senar o parell dels números en diferents sectors, posició del mateix número en diferents llocs de la graella, números que es repeteixen més, etc.

A mesura que ha avançat el curs, els alumnes ja no tenien tants problemes per recordar les taules i les converses anaven més orientades a la planificació de diferents estratègies per poder “guanyar la partida”. Això implica pensar quina casella els convé més destapar donat que alguns resultats poden ocupar diferents posicions a la graella, tot pensant en altres fitxes que hauran de col·locar més endavant.
Cal remarcar que, en tot moment, els alumnes estan pensant estratègies i fent conjectures sobre els resultats de les multiplicacions que “no veuen” tant a la pantalla com a la graella que tenen sobre la taula, relacionant-los amb altres resultats que sí que veuen perquè ja s’han destapat les caselles corresponents a la PDI. Tot plegat, fa que els alumnes relacionin uns números amb uns altres i trobin noves regularitats, algunes de les quals estan relacionades amb les propietats de multiplicació: la commutativa i la distributiva respecte a la suma.
.
.
.
.
Jordi Bermúdez
………………………

El gerro màgic

Objectius

 • Traduir una situació problema a una representació matemàtica.
 • Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.
 • Recollir les dades d’una situació-problema .
 • Codificar les dades d’un problema
 • Buscar altres estratègies per resoldre’-la.
 • Descobrir i discutir quina seria la representació més eficaç.
 • Provocar la discussió que es pot generar a partir del conte.

Descripció de l’activitat

Presentació del conte “El gerro màgic” , el seu autor MASAICHIRO Anno, Il·lustrador Mitsumasa Anno

 Sinopsis:

Fràgil gerro de porcellana, què hi amagues a dins?…… Al mig del mar hi apareix una illa. En aquesta illa hi ha dos països .. En cada país hi ha tres muntanyes

 D’una manera molt senzilla i fent ús de la nostra imaginació, un gerro i tot el seu interior ens portarà a fer un llarg recorregut.

 Metodologia

 • Posem una música de fons tranquil·la i suau i projectem la portada del conte

Els nens i nenes  de 4t de primària diuen de què creuen que pot anar aquest conte, aquest títol que ens suggereix… presentem l’autor

 • Es projecta una primera vegada a la PDI (o amb el canó) el conte passant cada imatge i explicant-lo oralment.
 • Un cop l’hem vist ens l’imaginem i intentem pensar com el representaria en un paper.
 • Tornem a projectar el conte mentre els nens i nenes  van dibuixant, escrivint, codificant… en un full A3.
 • Exemples:

 • Posem en comú les diferents representacions i ens expliquem quines són més clares, quines resumeixen millor el conte ….
 • Després discutim les possibles solucions: És un conte que pot donar bastant de si: diferents solucions 1x2x3x4x5x6x7x8x9x10,  1x2x3x4x5x6x7x8x9x10 + 1 (gerro inicial) i també hi ha la resposta INFINIT.
 • A partir d’aquí pensem i parlem de l’INFINIT. Quins contes coneixem que no hi ha un final? Quins contes hi ha diferents finals?

 Comentari de l’activitat

Aquesta activitat es pot dur a terme amb una pissarra digital interactiva o projectant amb un powerpoint amb un canó i amb el suport d’un ordinador a l’aula previ escanejar el conte.

És important que els nens i nenes tinguin aquest conte en suport paper a la biblioteca de la classe. Al llarg del curs  els agrada tornar a agafar i fullejar i veure en detall els dibuixos del conte.

A l’escola és un conte que també l’hem treballat amb nois i noies de l’ESO per treballar el factorial.

Carme Torralba

Notebook, Software autor per a PDI

LA PDI és un sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador (amb una connexió a Internet), un videoprojector i un dispositiu de control de punter que actua com a ratolí i llapis damunt la superfície, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup.

Les prestacions de la pissarra digital ens venen donades, a més a més de la destressa de l’usuari, pels programes que s’hagin instal·lat en l’ordinador (el software)

Al mercat trobem diferents models de PDI:

………………....EPSON HITACHI MIMIO... PROMETHEAN SMART

Notebook de SMart

La PDI Smart incorpora el software Notebook com a eina d’edició i reproducció d’activitats interactives. És una aplicació que permet dissenyar de manera molt fàcil activitats multimèdia per fer servir a l’aula amb una PDI interactiva o amb el canó.  Aquest recull de vídeos consecutius mostra en petítes píndoles algunes de les possibilitats d’aquest software autor:

Notebook és una aplicació que es va pensar en principi com a suport de la PDI, però també és un potent software autor que ens permet construir i personalitzar activitats didàctiques interactives. Es pot instal.lar a qualsevol ordinador (hi hagi connectada una PDI o no) i ens permet dissenyar, preparar i emmagatzemar les activitats didàctiques que duem a terme a l’aula, esdevenint no només una potent eina de preparació per al docent, sinó també una manera fàcil i pràctica de documentar les tasques que els nens fan en el seu procés d’aprenentatge.
Per més informació, podeu seguir aquest curs de PDI.

%d bloggers like this: