EDpuzzle

Aquesta eina permet escollir un vídeo de YouTube o d’altres llocs a la web i preparar una classe o activitat al voltant del vídeo. Pots introduir notes d’àudio al vídeo, reemplaçar l’àudio amb un enregistrament en una altra idioma, pots tallar el vídeo per tal de quedar amb el que t’interessa treballar amb els alumnes i  inserir preguntes de comprensió durant el vídeo que els alumnes han de respondre mentre el miren. Pots crear classes dins de l’eina en línia i així rebre resultats de quins alumnes l’han mirat i els resultats de les preguntes de comprensió.

Sembla una eina molt útil per treballar amb vídeo i alhora per anar endinsant en el model del flipped class.

Cal tenir una compte amb EDpuzzle i per veure el treball dels alumnes, ells també s’hi han de registrar.

He creat un vídeo de prova fent servir material del Khan Academy que la Cecilia ha explicat en l’entrada anterior.

skitch

Aquest vídeo us dóna més informació sobre l’eina.

 

Flipping videos!

Today I read an interesting post about the flipped classroom on the Educational Technology and Mobile Learning blog. Click on the link to read the post. I am posting here two short videos included in the post about what flipped classrooms are all about. They are short and very clear.

nbsp;

Flipped classrooms

Quantes vegades expliquem un concepte nou a classe i ens adonem que només un nombre petit de la classe ha copçat el significat d’allò que hem explicat. Ho tormem a explicar i un nombre més gran d’alumnes ja ho entenen, però sempre queda un nombre reduït d’alumnes que encara no han captat el nostre missatge. Què fem llavors? Ho tornem a explicar mentre els altres s’avorreixen? Darrerament ha sorgit un idea interresant: donar la volta a la classe!

El paper del mestre ha canviat o hauria de canviar amb la introducció de les TIC a l’aula, ya no és el guardià de coneixement ni el controlador d’allò que cal aprendre. A l’aula cal anar construint coneixement amb l’ajut del diàleg i el treball col·laboratiu. Els conceptes bàsics que són necessaris per tal d’avançar en el procés d’aprenentatge poder ser apresos a casa de l’alumnat al ritme de cadascú. Això es porta a terme amb l’ajut de vídeo tutorials preparats pel mestre o trobats a la Web, a la classe és més important l’aplicació dels conceptes a través de la discussió i el treball en grup.

Cal reflexionar molt sobre el rol del mestre a l’aula. Per saber-ne més:

http://queaprendemoshoy.com/flipped-classroom/

http://reflexionsperamestres.blogspot.com/2011/10/flipped-classroom.html

http://edublog.techsmith.com/2011/09/the-flipped-classroom—what-it-is-what-it-isnt.html

%d bloggers like this: