Ajustar un text o inserir un salt de línia a una cel.la d’Excel

L’Excel és un full de càlcul, per tant, està dissenyat per desenvolupar tasques administratives més amb els números i les fòrmules que no pas amb el text. Però l’evolució vertiginosa de les prestacions que ofereix aquesta aplicació, juntament amb el caràcter intuitiu de la seva interfície, han fet que en moltes ocasions es faci servir més com una base de dades relacional que no pas com un full de càlcul.
És llavors quan apareixen alguns petits problemes de format, quasi bé sempre amb solucions senzilles. Un d’ells, potser el que es fa més present quan usuaris poc experimentats utilitzen aquesta aplicació, és dóna quan escrivim textos a una cel.la d’Excel; sovint ens trobem que no podem llegir el text en la seva totalitat perquè aquest és més llarg que la cel.la. La intenció d’aquest article és mostrar com acomodar el text dins una cel.la, ajustant-lo o inserint un salt de línia.

AJUSTAR EL TEXT D’UNA CEL.LAPrimer crearé una taula d’excel amb un text llarg que superi l’amplada de la cel.la. Com podeu veure el text queda superposat amb la cel.la veïna i una part del mateix queda amagat, no es pot llegir. Per altra banda, si ampliem la cel.la, el text tindrà un format poc equilibrat.

Es pot fer servir l’opció “Ajustar texto” a les cel.les que convingui. Per fer-ho, només cal sel.leccionar una cel.la que contingui un text llarg i fer clic a Ajustar texto, opció que trobem a la pestanya Inicio:

Ara tenim el text ajustat:

em pogut comprobar com el text s’ha ajustat a l’amplada de la columna.

També es pot ajustar el text amb l’opció Formato de celdas a les versions Excel 2003, Excel 2007 i Excel 2010. La manera de fer-ho és la següent:

  • Cal fer clic al botó secundari a la cel.la on volem ajustar el text i, després, fer clic a Formato de celdas. A la pestanya Alineación, s’ha d’activar la casella Ajustar texto y fer clic a Aceptar.

El text torna a quedar ajustat, de la mateixa manera que en el mètode anterior. Tot i així, si fem servir Excel 2007 o bé Excel 2010, és recomanable fer servir el botó Ajustar texto, és més eficient.

Ajustar el text de tota una fila o columna

L’ajustament automàtic dels textos no ens deixa escollir entre quines paraules es produeix el canvi de línia. A més, si intentem fer un salt de línia dins d’una mateixa cel.la amb la tecla Entrar , l’aplicació Excel ens situa el cursor en modalitat d’edició a la fila següent (immediatament a sota), amb la qual cosa, cada vegada que volguem escriure un punt i a part en un text estarem editant la fila següent.
Però hi ha una manera d’ajustar el text de forma manual, per tal de fer el canvi de línia dins la mateixa cel.la al lloc del text que ens convingui:

  • Per inserir manualment un salt de línia dins d’una mateixa cel.la, cal primer fer doble clic a la mateixa cel.la per tal de mostrar la modalitat d’edició del text (amb el cursor dins la cel.la):

A continuació, cal fer clic al punt on volem el canvi de línia i pressionarAlt + Entrar:

Per tant:

Pressionant les tecles Alt i Entrar al mateix temps, es pot inserir un salt de línia en qualsevol moment dins una mateixa cel.la.

Aquest recurs ens permet estructurar millor un text dins d’una cel.la, sense necessitat d’anar afegint files per fer noves línies de text:

Esperem que aquest petit tutorial us ajudi.

Amics de les TIC.

Anuncis
%d bloggers like this: