Marcadors socials

Hi ha moltes eines per gestionar les nostres planes web “favorites” com Delicious o Mr Wong. Una eina també molt atractiva per al docent és diigo. A més de gestionar les planes web que volem tenir al nostre abast en qualsevol ordinador, ens deixa remarcar, subratllar i anotar sobre les planes web i compartir-ho amb els nostres alumnes o amb altres docents. Hi ha una versió per a educadors que permet crear comptes per als alumnes i restringir l’accés als continguts. És una eina útil per fer treball en grup. Els alumnes poden compartir, de manera crítica, la informació que troben a la web amb els seus companys i professors, i crear fòrums de debat en un espai controlat pel professor.

Podeu trobar més informació sobre els marcadors socials en un interessant article  del ministeri d’Educació:

Marcadores sociales

%d bloggers like this: