Socrative – Juga/Superat/Aprèn! (2)

Avui us parlaré d’una plataforma que ja fa temps que empro i he vist que no havíem fet encara cap article sobre ella al blog.

Es tracta de Socrative, és una plataforma que ens permet enviar qüestionaris als nostres alumnes i recollir a l’instant les seves aportacions. Us sona Kahoot!…?, ja n’hem parlat al nostre blog, doncs és el mateix tipus de plataforma, però amb unes característiques específiques que fan de Socrative una eina molt interessant.

Emprar aquests qüestionaris en directe té un component motivacional afegit, que fa que els alumnes s’engresquin i participin activament, ja sigui com a eina d’avaluació formal o amb altres activitats de feedback més casuals. En totes elles però, el seu ús és molt dinàmic i fàcil (sempre que la connectivitat ens deixi…).

La plataforma Socrative, tant pel professor com per l’alumne, es pot executar al navegador del vostre dispositiu: ordinador, tauleta digital o telèfon intel·ligent. Tot i que també podem trobar la versió app per les plataformes iOS i Android. Per generar els vostres qüestionaris caldrà donar-se d’alta com a docent amb un correu qualsevol o vincular un de Gmail si el disposeu. Els alumnes no cal que es registrin a la plataforma per poder respondre els qüestionaris, només caldrà que entrin a la vostra classe virtual. La plataforma disposa d’una versió gratuïta prou completa i suficient per a la majoria d’usuaris, així i tot, si penseu donar-li un ús molt intens, potser us interessarà mirar les opcions de la versió de pagament PRO

A continuació us mostro un tutorial, de TuttoTIC, que ens explica com crear les nostres preguntes i com enviar-les als nostres alumnes.

 

Socrative i Kahoot! Dues excel·lents eines per a un mateix propòsit. De kahoot! em quedo amb la capa de gamificació tan divertida que implementa, així com la comunitat de professors que té compartint els seus materials. I de Socrative, la versatilitat més gran a l’hora de confeccionar i llençar els qüestionaris. En crear els qüestionaris permet intercalar diferents tipus de preguntes: cert o fals, múltiple resposta, resposta curta. La versió predefinida de “Tiquet de sortida” també pot ser molt útil per obtenir un feddback sistemàtic de les nostres classes. Així com que permeti emprar l’eina de forma improvisada, llençant les preguntes de forma oral, sense necessitat d’edició prèvia d’aquestes.

Quina t’agrada més a tu…!? 🙄

Rúbriques d’avaluació – Avaluar per aprendre

Us comparteixo el recurs web, que he trobat de gran valor, creat per l’equip de docents de l’Institut de Gurb entorn de l’avaluació emprant l’eina de rúbriques.

D’una banda hi podrem trobar un conjunt de materials que ens ajudi a contextualitzar i a introduir-nos en l’ús de la rúbrica. I de l’altre tindrem accés a diferents exemples i models de rúbriques classificats per àrees i àmbits.

Recurs – Avaluar per aprendre  Institut de Gurb

És un recurs de gran valor i que complementa d’altres que ja hem publicat al blog de les TICaSAK com:

Avaluar amb rúbriques 6/2015

CoRubrics, una eina per avaluar amb rúbriques 10/2014

– Rúbriques per avaluar entrades al blog  2/2014

Esperem que el trobeu útil, i ens agradarà que ens feu arribar d’altres recursos si els coneixeu…

Les millors eines per avaluar amb l’ipad

L'ipad es presenta com una excel·lent eina de suport a l'aprenentatge, el seu ús dintre l'aula sens dubte que pot potenciar processos com el treball col·laboratiu, accés a continguts, comunicació, creació i publicació de continguts digitals, agilitza processos d'avaluació…

Sobre aquest darrer aspecte, l'avaluació, darrerament la mateixa Apple ha fet una selecció d'aquelles eines que es poden trobar a la seva plataforma de l'AppStore. Aquesta col·lecció de recursos per avaluar l'aprenentatge de l'estudiant inclou aplicacions per sondeig en temps real, la demostració creativa de la comprensió, i la construcció de portafolis digitals. També s'inclouen llibres sobre la investigació de l'avaluació, la teoria i la pràctica, així com una nova guia d'Apple que proporciona exemples de com utilitzar aquestes eines a l'aula. Una bona selecció de recursos que sens dubte us ajudaran a aprofundir en el procés de l'avaluació, i treure'n un major profit i dimensió amb l'ajut també d'eines com l'ipad.

Clica/FesTap x veure el recurs

Clica/FesTap x veure el recurs

Avaluar amb rúbriques

DEFINICIÓ

 • Una matriz de evaluación o “rúbrica” es una tabla de doble entrada:
  • Críteris d’observació que volem avaluar.
  • Criteris / indicadors desenvolupats a diferents nivells d’assoliment de l’alumnat.
 • La rúbrica inclou una ponderació ( % o puntuació sobre 10) que determina el pes de cadascun dels criteris d’avaluació.

CONCEPTES PREVIS

 • L’avaluació és unaspecte clau en el procés  d’aprenentatge, és molt més que posar una nota als nostres estudiants.
 • L’objectiu de l’avaluació és saber si els alumnes han après  i a quin nivell ho han fet.
 • Ho aconseguirem arran de l’observació i documentació  del procés d’aprenentatge en una  situació específica plantejada pel professor.
 • Hi ha diferents tècniques didàctiques per fer l’avaluació, una és la matriu de valoració o rúbrica.

AVANTATGES DE L’ÚS DE LA RÚBRICA COM A TÈCNICA D’AVALUACIÓ

 • Permet al professor explicar amb més  claredat els criteris d’avaluació.
 • Facilita el procés de qualificació perquè estableix indicadors concrets i clars.
 • Amb aquests criteris clars, l’alumne podrà conèixer
  • Quin és el nivell d’acompliment
  • Quins aspectes ha de millorar

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE FER UNA RÚBRICA

 • La rúbrica ha de ser realista: el nivell màxim esperat haurà d’ajustar-se a un nivell de complexitat  coherent amb el nivell educatiu pel qual es fa la rúbrica.
 • Una rúbrica no és una plantilla estàndard i uniforme per a tots els alumnes, cal contemplar sempre:
  • Criteris clars
  • Respecte a les característiques del curs i del docent.

PASSES PER ELABORAR UNA RÚBRICA

 1. Decidir i descriure els  criteris d’aprenentatge que es pretén avaluar.
 2. Escollir la situació en la qual recollirem la informació entorn a l’execució de la tasca per part dels estudiants.
 3. Definir els criteris que avaluarem, per a cadascun d’ells, cal establir els nivells d’aconseguiment i que se n’espera per a cada un d’ells.
 4. Establir el pes de cada criteri i nivell  per ponderar la importància de cadascun d’ells (3 o 4 nivells per tenir una visió més  clara del procés)

RECOMANACIONS

És molt útil que l’alumne conegui i la rúbrica amb la qual serà avaluat.. Aquest coneixement ha de ser previ a l’inici de l’activitat i, si és possible, hauria  de poder participar d’alguna manera en el disseny i elaboració de  la  rúbrica  per tal de prendre consciència dels objectius d’aprenentatge i així afavorir un procés de metacognició al voltant dels aprenentatges . D’aquesta manera l’avaluació esdevé una part essencial del procés  d’aprenentatge.

 • Quan es fan diverses rúbriques consecutives, anar variant el grup d’alumnes que realitza la valoració.
 • Avaluar amb rúbriques diferents per no crear rutines a l’hora d’escollir els nivells  d’acompliment de la tasca.

 

WEBS AMB RECURSOS DE RUBRIQUES

Corúbrics, una eina per avaluar amb rúbriques

Scoop.it! de Víctor Marín Navarro

Cuaderno de Classroom

Mi maletin de aula (Wiki amb claus i eines per fer servir rúbriques a l’avaluació).

Projecte EDIA (CeDeC):  Desenvolupa REA (recursos educatius oberts) per abordar el currículum de diferents matèries i etapes amb una metodolgia recolzada en l’ABP (“aprendizaje basado en proyectos”). El seu compte de Slideshare és un recopilatori magnífic de rúbriques i altres eines d’avaluació i aprenentatge.

FONTS DE DOCUMENTACIÓ

Vídeo “Evaluar con rúbricas ” (Instituto de Docencia Universitaria)

Pàgina web Gobierno de Canarias g.canarias

CEDEC. ABP

Presentació de ROSA ILIARTE

Blog de Jaume Feliu

…………………….

Carme Torralba

Jordi Bermúdez

%d bloggers like this: