Rúbriques d’avaluació – Avaluar per aprendre

Us comparteixo el recurs web, que he trobat de gran valor, creat per l’equip de docents de l’Institut de Gurb entorn de l’avaluació emprant l’eina de rúbriques.

D’una banda hi podrem trobar un conjunt de materials que ens ajudi a contextualitzar i a introduir-nos en l’ús de la rúbrica. I de l’altre tindrem accés a diferents exemples i models de rúbriques classificats per àrees i àmbits.

Recurs – Avaluar per aprendre  Institut de Gurb

És un recurs de gran valor i que complementa d’altres que ja hem publicat al blog de les TICaSAK com:

Avaluar amb rúbriques 6/2015

CoRubrics, una eina per avaluar amb rúbriques 10/2014

– Rúbriques per avaluar entrades al blog  2/2014

Esperem que el trobeu útil, i ens agradarà que ens feu arribar d’altres recursos si els coneixeu…

Doctopus, un Script de Drive per facilitar la getió de documents amb els alumnes

Fa algunes setmanes vam publicar en aquest blog un article que parlava del script AdClassFolder de Drive, el qual ens facilitava la tasca d’organitzar les carpetes del portafoli dels nostres alumnes de manera automatitzada. El script Doctopus fa una tasca similar, però amb documents en comptes de carpetes.

El professor crea un model de document arran d’un full de càlcul amb l’adreça electrònica dels alumnes. Seguidament, executem el script Doctopus, el qual crearà dins de la carpeta que escollim un document per a cada alumne idèntic al model, incloent el nom de cada alumne al nom de l’arxiu. A més, cada document quedarà automàticament compartit de manera individual amb cadascun dels alumnes. Aquesta eina ens permet tenir una carpeta amb tots els documents dels alumnes d’una tasca que hem encomanat. L’alumne rebrà un correu avisant que li hem comaprtit  un document i ell s’ho podrà traslladar a la carpeta de la seva unitat on tingui el portafoli. Un dels grans avantatges d’aquest script és que els propietaris dels documents som els mestres, per la qual cosa els alumnes no els podran esborrar.

Per aprendre a fer servir Doctopus en un treball col.laboratiu amb els alumnes, recomano seguir aquest tutorial de Martín Garcia del Valle, en el qual ens explica com implementar aquest script i l’extensió de Drive Goobric per avaluar el procés d’aprenentatge mitjançant rúbriques.

.

Articles relacionats que ens poden ajudar a fer servir tant Doctopus com Goobric:

Coctopus, trabajo en pequeño grupo

Evaluar trabajo con Goobric

%d bloggers like this: