Les altes capacitats: guia per a la detecció i actuació en l’àmbit educatiu

El DEGC publica a la seva web  materials per recolzar l’atenció a la diversitat als centres educatius. Hi ha una col.lecció de guies que tenen per objectiu ajudar en la detecció d’alumnes amb característiques específiques per tal de poder atendre les seves necessitats. Aquesta col.lecció, s’emmarca dins del Pla de Govern de millora de l’educació, treball a favor de l’èxit escolar.

La guia  “ Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu“, es presenta amb l’objectiu d’ajudar a mestres i professors en la detecció dels alumnes amb altes capacitats i talent. Descriu les característiques d’aquests alumnes i les seves necessitats educatives.

El document facilita protocols d’observació i pautes per donar resposta educativa a aquests alumnes dins l’aula i en l’orientació professional. Ofereix recursos per elaborar ampliacions curriculars, desenvolupament de projectes creatius i desenvolupament d’habilitats socials i de cooperació.

Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu [PDF,1,23 MB.]

Font: pàgina web del DEGC

%d bloggers like this: