Flubaroo: creació d’exàmens tipus text de qualificació automàtica

Flubaroo és una funcionalitat de Google Drive (Script) que podem instal.lar com a complement per qualificar qüestionaris creats amb Google de manera molt ràpida. Pot qualificar preguntes dels formularis de Google del tipus:

 • Tipus text.
 • Escollir d'una llista.

Funcions de Flubaroo

 • Calcula puntuació mitjana.
 • Calcula puntuació mitjana per pregunta.
 • Mostra el gràfic de distribució.
 • (opcional) Enviar per correu electrònic a cada estudiant la seva qualificació, amb les respostes correctes.

Instruccions

 1. Crear un formulari de Google amb les preguntes de la prova del tipus “text” o “escollir d'una llista”.
 2. Introduir les respostes correctes a la primera fila del full de càlcul de respostes.
 3. Enviar el formulari als alumnes.
 4. Qualificar.
 5. Revisió de les qualificacions.

Aquí teniu dos tutorials:

1.-El primer en vídeo, molt complert i que explica des de la creació del formulari / prova fins la qualificació i interpretació dels resultats.

2.- El segón és una presentació també força clara del funcionament d'aquesta eina:

 

Doctopus, un Script de Drive per facilitar la getió de documents amb els alumnes

Fa algunes setmanes vam publicar en aquest blog un article que parlava del script AdClassFolder de Drive, el qual ens facilitava la tasca d’organitzar les carpetes del portafoli dels nostres alumnes de manera automatitzada. El script Doctopus fa una tasca similar, però amb documents en comptes de carpetes.

El professor crea un model de document arran d’un full de càlcul amb l’adreça electrònica dels alumnes. Seguidament, executem el script Doctopus, el qual crearà dins de la carpeta que escollim un document per a cada alumne idèntic al model, incloent el nom de cada alumne al nom de l’arxiu. A més, cada document quedarà automàticament compartit de manera individual amb cadascun dels alumnes. Aquesta eina ens permet tenir una carpeta amb tots els documents dels alumnes d’una tasca que hem encomanat. L’alumne rebrà un correu avisant que li hem comaprtit  un document i ell s’ho podrà traslladar a la carpeta de la seva unitat on tingui el portafoli. Un dels grans avantatges d’aquest script és que els propietaris dels documents som els mestres, per la qual cosa els alumnes no els podran esborrar.

Per aprendre a fer servir Doctopus en un treball col.laboratiu amb els alumnes, recomano seguir aquest tutorial de Martín Garcia del Valle, en el qual ens explica com implementar aquest script i l’extensió de Drive Goobric per avaluar el procés d’aprenentatge mitjançant rúbriques.

.

Articles relacionats que ens poden ajudar a fer servir tant Doctopus com Goobric:

Coctopus, trabajo en pequeño grupo

Evaluar trabajo con Goobric

Actualització ofimàtica de Google Drive per l’iPad

Aquesta setmana Google ha actualitzat les seves tres eines d’ofimàtica per iOS. Són petites millores, però alguna prou interessant, sobretot per la dinàmica que tenim establerta al nostre centre. Em refereixo sobretot a la possibilitat que ara ens dona de poder editar les taules que teniem inserides en un document de text. Fins ara això no era possible fer-ho fàcilment des de l’iPad, doncs l’app sols ens permetia visualitzar la taula sense opció per editar-la. Per fer-ho havíem d’obrir el document al navegador, i així i tot no era tampoc gaire óptima la seva edició.

Amb aqueta nova actualització, ara podrem visualitzar les taules, editar i donar format al text que inserim dintre les cel.les. Una bona notícia! Ara fer i refer les SD serà més fàcil… 😉

 

Gestionar les carpetes dels alumnes amb gClassFolders

 

Fa un parell de mesos, en Pau Córdoba va publicar un article d'aquest complement de Drive al blog Enlanubetic.com. Nosaltres l'hem provat a l'escola i ens ha permès, de manera molt senzilla i automàtica, estructurar el Drive dels alumnes en tres carpetes molt útils:

 • Una només de lectura, compartida amb tots els companys, en la qual els mestres podem oferir tot tipus de documents als alumnes.
 • Una pública, amb drets d'edició per a tots els alumnes, compartida també amb tothom. Aquesta la fem servir per treballar de manera col.laborativa sobre arxius i carpetes.
 • I finalment una carpeta que cada alumne comparteix amb els mestres, on hauran de crear el seu portafoli personal.

Aquesta estructuració és òptima pel seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes. També agilitza el lliurament de tasques de manera digital i l'avaluació del portafoli personal de l'alumne. A més, com que ha estat el mestre qui ha creat les carpetes, els alumnes no podran esborrar les carpetes de l'ordinador del mestre per error, garantint així la integritat de les dades i evitant pèrdues irreparables d'arxius.

Aquí us deixo l'enllaç al tutorial:

Gestiona las carpetas de tus alumnos con gClassFolders

 

 

 

 

Com gestionar les còpies de seguretat dels serveis de Google amb Google Takeout

Quan volem descarregar els nostres arxius de Google per fer còpies de seguretat, se’ns presenta un procés de recerca llarg i ple d’entrebancs perquè hem d’anar Cercant servei per servei (Youtube, Drive, Gmail, etc.). A més, hi ha serveis d’emmagatzemament com Google Drive amb un límit de 2Gb per paquet de descàrrega que encara ens ho posa més difícil.

Google Takeout és una eina de Google que ens permet descarregar en un arxiu comprimit al nostre ordinador tots els arxius: imatges, vídeos, dades de les xarxes socials i del correu electrònic, etc. Aquest procés de descàrrega ens permet escollir de quins serveis volem descarregar les dades i en quin format volem desar els arxius al nostre disc dur. Per exemple, podem escollir que les imatges de Picasa baixin en JPG, els documents de Drive en format de Word i els fulls de càlcul de Drive en format d’Excel.

El procés de descàrrega és força ràpid i no té limitació de quantitat de dades a descarregar.

Aquí us deixo dos tutorials que es complementen molt bé per aprendre a utilitzar aquesta eina.

 

ENLLAÇ A LA PÀGINA DE TAKE OUT

 

CoRubrics, una eina per avaluar amb rúbriques

 

corubrics

CoRubrics és una plantilla pública de full de càlcul de Drive, creada per Jaume Feliu, enginyer de telecomunicacions, professor d’ESO i expert en l’ús d’eines de Google Apps en educació (us recomano el seu blog). Serveix perquè el professor avalui als alumnes (o a grups d’alumnes) amb una rúbrica i també perquè els alumnes es coavaluin entre ells amb una rúbrica.

A continuació podeu seguir un tutorial sobre la plantilla CoRubrics, publicat per Jaume Feliu al seu blog tecnocentres.org:

……………………………………

Aquesta plantilla automatitza tot el procés. Primer caldrà definir la rúbrica que volem utilitzar i després indicar els alumnes i els seus correu electrònics. Un cop fet, la plantilla i l’script associat s’encarregarà de:

 • Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica.
 • Enviar per mail aquest formulari als alumnes o donar-nos l’enllaç (si només corregeix el professor).
 • Un cop contestat el formulari (pels alumnes o pel professor), processar les dades per obtenir les mitjanes.
 • Finalment, enviar els resultats als alumnes (a cadascú només el seu resultat).

Per utilitzar-la només cal crear un full de càlcul nou dins del Drive, i utilitzar l’opció Nou – Des de la plantilla, que trobareu al menú Fitxer.

corubrics1

A la part superior de la finestra que ens apareix, busquem CoRubrics. Ens apareixeran tres plantilles (català, castellà i anglès). Trieu la que vulgueu i feu clic a Utilitzar aquesta plantilla.

corubrics2

A continuació s’obrirà un llibre de càlcul amb dos fulls. Al primer, hi ha un rúbrica per omplir.

corubrics3

Podeu canviar el nom dels estadis (Expert, Avançat, Aprenent, Novell) i les seves puntuacions. I si voleu podeu afegir-ne o treure’n. El mateix amb els aspectes que evalueu, en podeu treure o afegir. Només és important que la columna on indiqueu quin pes té cada aspecte sigui la darrera de la rúbrica.

En el segon full hi heu d’indicar els noms i les adreces dels alumnes.

corubrics4

La rúbrica es pot utilitzar per avaluar alumnes individuals o bé grups. Així que en la primera columna podeu posar el nom de l’alumne o del grup i a les següents les adreces. Si és un alumne només la seva, però si és un grup, una adreça de cada component en cada columna (tants com vulgueu).

Fins aquí la personalització de la rúbrica. Ara ja només cal utilitzar el menú que trobareu a la part superior, de nom Coavaluació amb Rúbriques.

1- Crear un formulari amb els continguts de la Rúbrica:

El primer pas és crear el formulari. Es tria el menú i es crea un formulari amb la rúbrica a la nostra unitat del Drive.

corubrics5

Ens demanarà autorització per tal que l’script utilitzi el nostre Drive i el nostre correu. L’haurem de concedir. Un cop concedit el permís hauere de tornar a triar el menú Crear el formulari (el primer cop només serveix per donar permís, però no l’executa)

Ens demanarà un nom pel formulari i llestos, ja l’haurà creat a la nostra unitat.

No cal obrir el formulari de moment, però tindria aquest aspecte:

corubrics6

2- Enviar per mail aquest formulari als alumnes o obtenir l’enllaç si només corregeix el professor:

Ara el menú Coavaluació amb Rúbriques ha canviat. La primera opció és enviar per correu l’enllaç als alumnes. Si la trieu, cada alumne rebrà un correu semblant al següent:

corubrics7

Si l’avaluació la fa només el professor, enlloc d’enviar l’enllaç als alumnes, pot obtenir l’enllaç del formulari. Així podrà respondre’l.

3- Processar les dades per obtenir les mitjanes:

Un cop enviat l’enllaç o vist per pantalla, el menú de Coavaluació amb Rúbriques ha tornat a canviar. Quan s’hagi respost el formulari, tan sigui només el professor com pels alumnes, s’ha de triar l’opció Processar les respostes del formulari del menú.

En fer-ho, es crearà un full nou després del dels alumnes, (que té per nom la data i hora del moment del processament), on apareixeran totes les mitjanes. De l’estil d’aquest:

corubrics8

Com que convertir una rúbrica en una nota sempre és un problema, s’ofereixen dues notes globals. Una primera on la nota final és la de l’aspecte més baix i una segona on la nota és la mitjana ponderada dels aspectes.

4- Enviar els resultats als alumnes

Finalment, el menú de Coavaluació amb Rúbriques ha tornat a canviar. Permet enviar els resultats als alumnes per correu electrònic. Cada alumne (o cada grup d’alumnes) només rebrà els seus resultats.

En prémer el menú ens demanarà si volem enviar també la nota global. Si es diu que no només s’envien només les puntuacions dels aspectes. Si es diu que si, ens preguntarà quina de les dues notes globals s’ha d’enviar.

Els alumnes rebran un correu similar al següent (en aquest cas indicant que s’envii la nota global):

corubrics9

Fins aquí el procés. La idea és que sigui aplicable per avaluar alumnes individuals o alumnes en grup i també per avaluació del professor o per coavaluació dels alumnes. La facilitat de crear el formulari automàticament i d’enviar els resultats als alumnes per mail simplifiquen l’avaluació per rúbriques.

I, a més, quan s’ha acabat es pot reiniciar tot el procés. De tal manera que si la rúbrica es passa més d’una vegada amb el mateix grup (ja sigui per veure la seva evolució o perquè millorin les tasques), tindrem diversos fulls de resultats per poder comparar les dades.

Videotutorial:

(Font: blog de Jaume Feliu, creador de la plantilla CoRubrics)


………………………..

RECOMANACIÓ

De les diferents versions de la plantilla que trobareu publicades per Jaume Feliu, recomano la darrera versió Corrubrics per GAFE 1.2 (Google Apps for education). Té l’avantatge que reconeix pel correu electrònic lapersona que avalua, i detecta avaluacions repetides del mateix alumne.

Personalment, aquesta eina em facilita la gestió de dades en l’avaluació del procés d’aprenentatge, la qual cosa, si el disseny de les rúbriques és òptim, afavoreix un procés d’avaluació molt més còmode i objectiu.

Marcadors als documents de Google Drive

Els documents de Drive incorporen una funció anomenada marcadors que ens permet insertar enllaços a una paraula o frase del mateix document. Aquesta funció és especialment útil a documents llargs perqué podem adreçar al lector a una part del text relacionada amb allò que està llegint.

Una utilitat d'aquesta funció dels marcadors podria ser insertar un a l'inici de cada capítol, per després poder enllaçar els diferents punts de l'índex adreçant-los a la primera pàgina de cada capítol.

També resulta molt útil per crear documents de preguntes i respostes: en fer “clic” al damunt de cada pregunta, ens porta a la resposta adequada unes pàgines més endavant.

Podeu seguir el procés en aquest tutorial:

Google Docs Truco 4

Per fer-los servir dins d'un document, només cal sel.leccionar el text o posició on volem posar el marcador, anar al menú insertar i fer “clic” a l'opció Marcador. Per crear l'enllaç a aquest marcador cal sel.leccionar el text que enllaçarà amb ell i fer “clic” a insertar / enllaçar . Apareixerà un quadre de diàlog amb diferents opcions, al qual escollirem l'opció Bookmark. Sorgirà a la dreta un llistat amb tots els marcadors presents al document.

Nota: a la versió del Drive en català, l'opció “Marcador” es diu “Adreces d'interès”

 

(Font: PCactual)

Quickoffice – gratuïta i amb regalet…

La versió de pagament de Quickoffice (app d’ofimàtica comprada x Google ara fa un any) ara és gratuïta. A més fins al dia 26 et sumen 10GB d’espai gratuït al teu Drive, si la registres a la teva compte Google.

La nova versió està molt millorada, i estant Google al radera es suposa que anirà millorant encara més. Les apps d’Apple (Pages, Keynote i Numbers) al meu parer, continuen sent més complertes i àgils. Però aquesta pot ser una bona opció, tant per treballar amb els vostres doc. de Drive a l’iPad com pel regalet de les 10GB.

Aquí teniu l’enllaç per la descàrrega.

Quickoffice de Quickoffice, Inc.https://itunes.apple.com/es/app/quickoffice/id578386521?l=ca&mt=8