Com fer servir els formularis de Google per activitats d’avaluació i d’autoavaluació

Poc a poc Google va afegint opcions de millora a les seves eines. En el cas dels formularis, fa un any aproximadament que va canviar tota la interfície d’edició per una de més atractiva i adaptada a diferents tipus de dispositius. Una de les darreres incorporacions per a comptes de Google Apps for Education, és l’opció d’avaluar si les respostes a un formulari són correctes (en funció d’una informació que li donem quan l’editem) i enviar als alumnes un informe que pot incloure:

 • Quines respostes són correctes i incorrectes.
 • Quin percentatge d’encerts han fet.
 • Opcionalment poden rebre la resposta correcta a cada prengunta.

Els alumnes poden rebre aquest informe  immediatament després de respondre el formulari al seu correu o al seu Drive, de manera similar a com ho fa la plantilla Corubrics de Jaume Feliu. Aquesta nova funcionalitat, transforma els formularis radicalment en una eina encara més útil:

 • Ens permetran fer avaluacions de correcció automàtica en el moment.
 • Els alumnes tindran feedback del nivell d’aconseguiment en la seva tasca de manera immediata, amb una informació detallada que els pot orientar de quines eren les respostes correctes i on han d’incidir més per millorar.
 • Finalment, el formulari pot esdevenir una eina molt potent com a sistema d’autoavaluació de l’alumne per a un aprenentatge autònom, perquè si l’alumne rep el feedback amb els encerts i errors sense les respostes, pot intentar millorar els resultats incidint en aquelles preguntes que no ha fet bé.

Els formularis guanyen així l’opció d’avaluació automàtica de la mateixa manera que el complement de Drive Flubaroo, però amb l’avantatge que la comunicació de resultats a l’alumne que ha fet el forumualri és instantània i es pot configurar perquè sigui automàtica tantes vegades com l’alumne respongui el formulari.

En definitiva, eines com els formularis de Google, el complement Flubaroo o la plantilla de Drive Corubrics, afavoreixen una gestió més eficaç de la recollida d’evidències per a l’avaluació en un entorn digita, millorant la productivitat i afavorint el camí cap a una educació més personalitzada.

Aquest vídeo del blog Principia éxplica molt bé com fer un formulari com a test d’avaluació:

Anuncis

Typeform – formularis enriquits per als teus alumnes…

Typeform és un nou aplicatiu web, actualment està en fase Beta, que et permet crear formularis i enquestes. Es presenta com una alternativa molt interessant als formularis de Google. D’entrada, a diferència dels de Google, ens permet inserir imatges o vídeos a les preguntes, això és molt interessant alhora de crear formularis, test… pels alumnes. La seva pantalla d’edició és molt intuïtiva i fàcil de treballar-hi, la podeu veure en la següent imatge

Actualment disposa de diferents tipus de preguntes com podeu veure a l’imatge, algunes prou útils com la de “varies respostes” / “varies imatges” / “nombre”... a l’hora de crear formularis dirigits a educació. També tenen previst activar noves opcions de preguntes més endavant, del qual destacaria el “desplegable“, doncs els altres els veig més dirigits a qüestionaris comercials.

L’altre fort de la plataforma, és la magnifica visualització i interacció (tant a l’ordinador com tablets/smartphones) de l’enquesta  per part de l’usuari que l’ha de complimentar. Les preguntes es mostren a pantalla complerta i amb unes plantilles predefinides molt cuidades, tot i que també existeix l’opció d’autodissenyar-les un mateix. Els formularis donen la possibilitat de crear un missatge de benvinguda i un altre d’acomiadament, i de la mateixa manera es poden inserir entremig de l’enquesta, per guiar… El que no he vist possible és redirigir l’enquesta en funció de la resposta, opció que si té els formularis de google.

L’enquesta creada es pot distribuir mitjançant el link que es genera, o bé inserint-la en un web/blog o mitjançant xarxes socials.

Les respostes es poden monitoritzar, i visualitzar els resultats que podreu exportar en format .xls.

Ja hem comentat que actualment Typeform està en fase Beta i la subscripció a la mateixa en llista d’espera. A mi m’ha trigat al voltant d’un mes, per tant si us interessa feu la subscripció quan abans millor. En fase Beta lògicament el seu ús és gratuït, i d’entrada queda limitat a tres formularis amb 20 preguntes cadascun com a màxim. Dic d’entrada… donat que si complimenteu un petit qüestionari de la plataforma us ampliaran aquest ús a “il.limitat” mentre duri la fase Beta, val la pena! Ens informen que un cop finalitzi la fase Beta, podrem optar per continuar amb una versió gratuïta amb limitacions, o passar a una compte de pagament. Caldrà veure les opcions duna i l’altra 😉

Aquí teniu un exemple de formulari amb les possibilitats que ofereix…

Enllaç a Typeform

Formularis de Google

He estat llegint diferents entrades en blocs sobre l’ús d’aquesta aplicació de Google. És bastant senzill aprendre com funciona i ens permet recollir informació dels nostres alumnes sobre gairebé qualsevol cosa. També ens pot servir per avaluar i autoavaluar.

He creat tres formularis per tal de demostrar algunes de les possibilitats que ens ofereix. El primer formulari és per recollir informació sobre les lectures dels alumnes d’una classe. Pots compartir la informació que proporciona cada alumne amb els altres i podria servir per crear grups de lectura a la classe.

No cal limitar la informació recollida a només una classe. Aquest formulari demana informació sobre hàbits de lectura als alumnes de tot una etapa.

I aquest últim és un exemple de com podríem recollir informació al final d’una classe sobre què han entès o no els alumnes. Jo he trigat 10 minuts en crear el formulari, el podria emprar cada dia, només caldria canviar la data i l’enunciat. Als alumnes donaria l’enllaç al formulari i en 5 minuts l’omplen.

Si vols aprendre com crear formularis com aquests o d’altres, deixa’ns un comentari i organitzem una píndola.

Redefinició de les metodologies cooperatives i col.laboratives a l’àrea de llengua amb el suport de les TIC

La innovació metodològica a l’escola ve acompanyada sovint d’elements que catalitzen el procés de canvi. Alguns d’aquests elements són inherents a la manera de fer dels docents, però les eines que aquests fan servir també ajuden a substituir, modificar i finalment redefinir tendències i noves tasques prèviament inconcebibles. Aquest és el cas de les noves propostes de treball cooperatiu i col.laboratiu a l’àrea de llengua que ha fet el cicle superior de primària a l’Escola Sadako.

En conjunt, conformen una manera de fer diferent, una didàctica fonamentada en habilitats de pensament superior . La investigació, la gestió de la informació per part de l’alumne, la presa de decisions, la creació de continguts i materials i l’aplicació dels aprenentatges i materials generats en situacions reals, esdevenen els pilars didàctics dels diferents projectes que incorpora aquesta proposta.

En aquest cas, la presència de la tecnologia ha estat l’eina que ha catalitzat i ha fet possible una manera de treballar diferent, innovadora, recolzada en la presència activa de l’alumne que aprèn creant, avaluant, analitzant i aplicant els aprenentatges. Un alumne que connecta els coneixements nous amb els que ja té de manera comprensiva, implementant els recursos disponibles, reelaborant el seu pensament i redefinint els seus aprenentatges de manera interactiva amb la resta de companys.

L’entorn d’aquests projectes correspon a un alumnat de cicle superior que està immers en un projecte 1×1 amb tauletes , la qual cosa ha afavorit un funcionament òptim a nivell de maquinari. Aquests dispositius són molt intuïtius en el seu funcionament, àgils en el seu ús (tant per l’espai que ocupen com per la rapidesa en la posada en marxa), fàcils de transportar i amb recursos de documentació multimèdia que donen un valor afegit a totes les activitats d’aula.

A més, l’ús d’eines i aplicacions de productivitat col.laboratives ha catapultat l’eficàcia didàctica a un nivell òptim. Alguns dels recursos emprats són : carpetes i documents compartits de Drive, formularis de Drive, publicació web de continguts, espais de publicació web de WordPress i Wikispaces, eines d’indexació web com Symbaloo, Apps de productivitat d’Apple com Imovie, Keynote i Pages, Apps de disseny i edició fotogràfica com Strip Designer, etz.

Els diferents projectes esmentats  estan publicats als blogs de curs de 5è i 6è de primària, incloent en molts casos els treballs dels alumnes. És per això que per documentar cadascun d’ells només cal seguir ordenadament els enllaços a les respectives entrades:

1.-GRUPS DE TREBALL COOPERATIU

Els alumnes s’organitzen en grups i comparteixen un espai col.laboratiu de Drive per investigar, gestionar informació i elaborar els continguts de quatre temes concrets relacionats amb l’àrea de llengua. Tot i que la recerca la poden fer de manera lliure utilitzant tot tipus de fonts i recursos, se’ls facilita un entorn Symbaloo amb recursos dels temes estudiats, el qual ells mateixos poden nodrir amb les seves troballes.

Els documents de tots els grups estan publicats al blog i són sensibles als canvis i noves aportacions, per la qual cosa, tots els alumnes, mestres i familiars de l’escola poden anar seguint l’elaboració d’aquest material.

L’avaluació es fa arran de rúbriques dels mestres al llarg del projecte, així com d’una prova final que dissenyen els mateixos alumnes de manera col.laborativa en un arxiu compartit, utilitzant com a font de recursos el material que ells mateixos han elaborat.

Els enllaços referents a aquest projecte són:

2.- CONCURS DE JOCS DE TAULA

Projecte que engresca els alumnes a participar en un taller de jocs de taula, dissenyats i creats per ells. Aquests jocs han de tenir com a base preguntes, proves i accions relacionades amb tres temes concrets de llengua. El projecte final ha d’incloure la fabricació del joc, un llibre d’instruccions en paper i un vídeo publicitari d’un minut. El següent enllaç incorpora més detalladament els objectius i el procés didàctic.

3.- REVISTA DIGITAL

Planificació d’una revista escolar, amb publicació quinzenal de diferents seccions. Els alumnes prenen totes les decisions de disseny i organització. També es distribueixen per parelles i s’encarreguen de manera rotativa d’una secció diferent cada dues setmanes. La revista està planificada per ocupar tot el tercer trimestre, de manera que tots els grups passaran per totes les seccions. El següent enllaç incorpora més detalls de la planificació i funcionament del projecte.

4.- DICCIONARI DE PARAULES IMAGINADES

Projecte de col.laboració de 5è i 6è de primària. Els alumnes intercanvien dos coneixements complementaris per dur a terme el projecte: els alumnes de 5è treballen el diccionari i l’estructura de les definicions que hi incorpora; els alumnes de 6è treballen el funcionament de la plataforma WordPress. En dues sessions, es reuneixen per parelles un alumne de 5è i un de 6è i intercanvien coneixements.

Al llarg de quatre setmanes, tots els alumnes de cicle superior estan convidats a inventar paraules i incorporar-les a una entrada del blog amb estructura de diccionari multimèdia. A més de la definició, també han d’incloure una fotografia (un muntatge fotogràfic fet per ells) de l’objecte, animal, acció, etz.

Docents conductors del projecte:

Jose Maria Vives

Jordi Bermúdez

Enric Codina

Carme Torralba

 

Sincronització de continguts digitals del Drive amb una carpeta al nostre ordinador

Programa Google Drive

La funció de sincronització

Google Drive us permet sincronitzar fitxers entre tots els vostres dispositius siguin Mac o PC (de la mateixa manera que ho fan altres serveis en línia com Dropbox). Per fer-ho cal que, prèviament, us baixeu el programa Google Drive i l’instal·leu al vostre ordinador. El programa es pot descarregar des del menú lateral esquerre, tal i com mostra la imatge de la dreta.

Què vol dir sincronitzar els fitxers? Que qualsevol canvi que feu a un fitxer en local, al vostre ordinador, s’incorporarà al fitxer que teniu “al núvol”, a Google drive; de manera equivalent, els canvis que feu en línia, als fitxers que teniu a Drive, s’incorporaran als fitxers de la carpeta local del vostre ordinador.

Podeu activar la sincronització amb els vostres equips i d’aquesta manera els documents que tingueu creats a Drive es sincronitzaran automàticament amb una carpeta específica del vostre equip. Podeu canviar aquesta configuració en qualsevol moment des del menú Drive. Les còpies sincronitzades del vostre Drive s’emmagatzemaran a la carpeta local del vostre ordinador cadascuna amb una extensió específica:

 • Els documents de text: nomdelfitxer.gdoc 
 • Els fulls de càlcul i els formularis: nomdelfitxer.gsheet 
 • Les presentacions: nomdelfitxer.gslides 
 • Els dibuixos: nomdelfitxer.gdraw 

Tingueu en compte que per configurar l’accés fora de línia a Google Drive, haureu de treballar amb el navegador Google Chrome i ajustar algunes opcions de configuració. D’altra banda, la sincronització funciona de manera diferent per a documents de Google i per a documents en altres formats. Teniu més informació a la secció d’ajuda de Google “Accés a fitxers fora de línia“.

IMPORTANT

Si decidiu activar la sincronització de fitxers és molt recomanable que l’ordinador local sigui el vostre ordinador personal, no un ordinador compartit.

Per evitar riscos si utilitzeu un ordinador compartit, en fer la instal·lació de Google Drive desmarqueu la casella que permet iniciar Drive de manera automàtica: 

Instal·lar

Si instal·leu Google Drive a un ordinador compartit és recomanable que no seleccioneu la casella d’iniciar el programa de manera automàtica en engegar l’ordinador.

Sincronització selectiva de carpetas del Drive amb el nostre ordinador

Si vols escollir quines carpetes de la teva unitat o de la unitat compartida vols que sincronitzin, Drive et permet escollir-ne les que vols que ho facin i les que no. Aquest aspecte és especialment important per a nosaltres els docents, perquè la capacitat del Drive és il.limitada i la tendència a tenir el Drive molt ple de fotografies, vídeos, arxius antics, etc, pot omplir de manera innecessària el disc dur de tots els ordinadors que fem servir. Cal doncs, sincronitzar només aquelles carpetes que sigui estrictament necessari tenir accessibles en el nostre ordinador.

Per saber com ESCOLLIR EL CONTINGUT DEL NOSTRE DRIVE QUE SINCRONITZARÀ AMB EL NOSTRE ORDINADOR, consulta la pàgina d’ajuda de Google aquí enllaçada.

Format condicional per valorar un formulari

En una entrada prèvia d’aquest blog (Formularis de Google) el James ja ens va presentar exemples de la utilitat d’aquesta aplicació disponible des del Google Drive i en Jordi B,, des d’una entrada del seu blog Innovasak, a més d’afegir exemples d’utilitat, ens va donar pistes sobre com crear aquests formularis (una tasca que, realment, no té major dificultat). AVui la meva intenció és complementar aquestes entrades comentant com fem servir aquest formularis des de les classes de Matemàtiques i com podem complementar la facilitat que ofereixen de recollir múltiples respostes amb el fet de poder fer una primera valoració d’aquestes respostes a cop d’ull.

Cada cop que creem un formulari de nom “X” al nostre Drive apareix un full de càlcul de nom “X (respostes)” on es van abocant les respostes que donen al qüestionari els alumnes als que el proposem.

Un exemple, mentre treballàvem la Mesura de Temps a 5è vam proposar aquest formulari:

.

I al full de respostes vam rebre això:

Mesurem_el_temps__respostes__-_Fulls_de_càlcul_de_Google

En realitat vam rebre aquest mateix full de càlcul però sense colors. La manera d’aconseguir que apareguessin pintades de verd les cel·les que contenien respostes correctes i que ens donen la primera impressió de com va anar la tasca, és a partir del “format condicional”.

El procediment per aconseguir-ho és el següent:

 • triem una columna, per exemple, la columna on s’han abocat les respostes de la pregunta “Quants dies té una setmana?”, despleguem les opcions que ens ofereix el botó triangular que hi ha al costat de la lletra D de la columna en qüestió i triem “Format condicional”

Pantalla_completa_04_03_15_23_06

 • triem quina condició han de complir les cel·les perquè quedin acolorides de verd. En aquest cas:

Mesurem_el_temps__respostes__-_Fulls_de_càlcul_de_GooglePerò l’anterior és únicament un exemple dels formats condicionals que puc triar. A continuació, altres exemples:

llibreta_notes_mates_-_Fulls_de_càlcul_de_Google 2 llibreta_notes_mates_-_Fulls_de_càlcul_de_Google

Flubaroo: creació d’exàmens tipus text de qualificació automàtica

Flubaroo és una funcionalitat de Google Drive (Script) que podem instal.lar com a complement per qualificar qüestionaris creats amb Google de manera molt ràpida. Pot qualificar preguntes dels formularis de Google del tipus:

 • Tipus text.
 • Escollir d'una llista.

Funcions de Flubaroo

 • Calcula puntuació mitjana.
 • Calcula puntuació mitjana per pregunta.
 • Mostra el gràfic de distribució.
 • (opcional) Enviar per correu electrònic a cada estudiant la seva qualificació, amb les respostes correctes.

Instruccions

 1. Crear un formulari de Google amb les preguntes de la prova del tipus “text” o “escollir d'una llista”.
 2. Introduir les respostes correctes a la primera fila del full de càlcul de respostes.
 3. Enviar el formulari als alumnes.
 4. Qualificar.
 5. Revisió de les qualificacions.

Aquí teniu dos tutorials:

1.-El primer en vídeo, molt complert i que explica des de la creació del formulari / prova fins la qualificació i interpretació dels resultats.

2.- El segón és una presentació també força clara del funcionament d'aquesta eina:

 

Competències digitals per al mestre del segle 21

ImageJa ha acabat el curs i és el moment de reflexionar sobre la nostra docència; què hem fet bé i què hem de millorar? Les noves tecnologies estan canviant el món educatiu i els nostres alumnes ja són joves digitalitzats.

Les noves tecnologies estan canviant les maneres d’ensenyar i, més important, d’aprendre.

No podem deixar passar aquesta oportunitat d’aprofitar un nou medi d’aprenentatge.

A continuació us proposem un llistat de competències digitals per anar incloent en el nostre dia a dia a les aules. Cadascú ha d’avaluar quines són les més adients per la seva matèria; i els membres de la comissió estan a la vostra disposició per  informar sobre les eines disponibles per a la implementació de les diferents competències.

1. Crear i editar àudio digital.

2. Fer servir els marcadors digitals per compartir recursos amb i entre alumnes.

3. Fer servir blocs i wikis per construir el treball en equip.

4. Utilitzar imatges digitals a l’aula.

5. Treure profit del banc de vídeos penjat a la web.

6. Estimular les ganes d’aprendre a través de les infogràfics disponibles.

7. Crear un PLN ( xarxa personal d’aprenentatge)  per tal d’estar al dia d’innovacions pedagògiques.

8. Crear presentacions online.

9. Crear un portafoli personal de formació.

10. Tenir uns coneixements fonamentals sobre temes de seguretat digital.

11. Saber reconèixer plagis en treballs escolars.

12. Crear presentacions i tutorials a través de la captura de pantalla de l’ordinador.

13. Recopilació de continguts amb Scoop.it.

14. Fer servir i oferir eines de gestió de tasques pel treball individual i en grup.

15. Comprendre i aplicar les lleis de copyright.

16. Investigar l’ús pedagògic dels videojocs per aprendre.

17. Fer servir eines digitals per avaluar – formularis …

18. Utilitzar eines com Google docs per construir documents en grup.

19. Saber trobar i avaluar contingut digital.

20. Fer servir aparells mòbils a l’aula

21. Identificar llocs webs segurs

22. Fer servir eines de gestió de temps – calendaris i agendes online.

23. Saber treure profit de Youtube.

24. Ensenyar com prendre apunts digitals.

25. Ressaltar continguts en pàgines webs

26. Fer servir post-its online.

27. Fer servir eines de missatgeria i les xarxes socials per al treball en grup.

28. Fer cerques intel·ligents a la xarxa.

29. Treure profit dels recursos en el núvol.

30. Crear materials digitals.

Aquesta entrada està basada en una entrada del bloc Educational Technology and Mobile Learning.

Optimització de fotografies

Per fer publicacions en blogs i altres espais webs o per enviar imatges per correu electrònic, sovint ens cal optimitzar el tamany de les fotografies.

Web Resizer  és una aplicació online molt fàcil d’utilitzar que ens permet pujar fotografies i després editar diversos atributs, com la qualitat la grandària, etc, a través d’uns senzills formularis a l’abast dels usuaris més inexperts.

Malgrat ser un sistema força simple, les possibilitats de configuració de les imatges són força atractives, enfocades sobretot a optimitzar la imatge perquè ocupi poc espai i sigui fàcilment transferible per Internet.

Hi ha altres opcions per optimitzar grups d’imatges simultàniament, com per exemple l’aplicació gratuïta Patch, que és una aplicació per treballar en local. En aquest post podem trobar tutorials d’instalació i aquest vídeo-tutorial ens pot ajudar a utilitzar el programa:

Fonts: Smashing Magazine & webresizer.com & EnlanubeTic
%d bloggers like this: